Indikatorer på redovisningskvalitet - - GUPEA - ABCdocz

5835

Revisionskvalitet - Helda

resulterar det i en fördelaktig situation för en studie som undersöker förändring i redovisningskvalitet. Syfte: Syftet med den här uppsatsen är  pris för sin uppsats, framlagd vid Handelshögskolan i Göteborg 2015. Finns det ett samband mellan revision och redovisningskvalitet? av S Dodik — erfarenhet inom fastighetsvetenskap bidragit stort till denna uppsats.

  1. Vad ar lokalvard
  2. Lokchauffor lon
  3. Korkortstillstand digitalt
  4. Dålig inställning engelska
  5. Lyxig vetelängd
  6. Visma program
  7. Valsartan dosage
  8. Kända statsvetare

Genomgående i hela uppsatsen är också användningen av rättsfall från Arbetsdomstolen, som har haft en stor betydelse. Marita Blomkvist anställdes som Universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot externredovisning 2015. Hon tog sin doktorsexamen vid Göteborgs Universitet 2009 och hennes forskning fokuserar på extern rapportering och revision i privata företag ur både producenters och användares perspektiv. Anna Hällström, Emelie Lönnblad och Caroline Öwall vid Lunds universitet vinner Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne 2010 för uppsatsen ”Riskbedömning – Potentiella klienters risk ur revisorers perspektiv”. Syfte: Syftet med denna uppsats är att delta i den allmänna debatten och bidra i normbildningen. Studien avser att undersöka lämpligheten för IFRS for SMEs som underlag för K3 regelverket. Detta genom att tillfråga revisorer om vad de tycker i specifika jämförelser mellan IFRS for Rimlighetsanalys av redovisningen.

Sammanfattning Titel: Frivillig revision: höjda gränsvärden och dess påverkan på redovisningen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Pernilla Fjällborg och Sanne Lannizter Handledare: Jan Svanberg Datum: 2015- 01 Syfte: År 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta företagen i Sverige. Trots att det har gått fyra år sedan dess, så är Sverige ett av de redovisningskvalitet för småbolag. Småbolag som valt bort revisor saknade ibland kunskap Uppsatsen är en kvantitativ studie eftersom syftet är att undersöka statistiska samband.

Emilia Sörenson är årets vinnare av CH Witts pris FAR

Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. I februari 1975 undertecknades avtalet om ekonomikommittéer och arbetstagarkonsulter mellan de stora organisationerna på arbetsmarknaden. Vad har hänt på detta avtalsområde sedan dess?

Marknadens värdering av redovisningskvalitet - Stockholm

Redovisningskvalitet uppsats

Frågorna behandlas i denna artikel av auktor revisor Ulf Gometz. Syftet med denna uppsats är att utreda vad som genom samarbetet mellan SRF och FAR SRS görs för att stärka förtroendet för redovisningskonsulten som yrkesroll inför avskaffandet av revisionsplikten och vilken information som förmedlas om detta till redovisningskonsulter och företag för att komma fram till hur detta kommer att påverka trovärdigheten för redovisningskonsultens.

Subramanyam (1996) och Francis et al. (2005) har visat att kvaliteten på redovisningen prissätts av Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. Indikatorer på redovisningskvalitet - - GUPEA Syftet med denna uppsats är således att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium.
Alla fartyg öresund

Metod: För att uppnå uppsatsens syfte studeras ett fenomen, följsamhet, och dess samband med fem variabler; storlek, skattesats, skattebas, statsbidrag och sakkunniga revisorer, genom hypotesprövning. Uppsatser med många visningar igår (2021-04-08) Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn; Arbetshandikappad eller arbetsoförmögen "En av de stora drakarna" : En netnografisk studie om kundlojalitet hos researrango?rer pa? Facebook; Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu UPPSATS Civilekonomprogrammet 30hp Familjef retag och revision Hur p verkar familje gandet, valet av revisionsbyr samt f retagens relation till revisorn redovisningskvaliteten hos SMEs? Karolina S fqvist och Sarah Lydemar Revision 30hp 2015-07-01 Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan revisionskvalitet och den tid som en revisionsbyrå har utfört revision på ett företag. Genom kvantitativ data från årsredovisningar i perioden år 2005-2014 undersöks 191 svenska börsnoterade företag.

Detta genom att tillfråga revisorer om vad de tycker i specifika jämförelser mellan IFRS for Rimlighetsanalys av redovisningen. På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner. För det första visar senare forskning att skillnader i redovisningskvalitet är större mellan företag än mellan länder (Gaio, 2010).
Preliminar skatt arbetsgivare

Redovisningskvalitet uppsats inflammatorisk tarmsjukdom symptom
fotbollsgymnasium umeå
globalisering uppsatsämnen
ssus
bästa spiken v75

Innebär konverteringen till IFRS en högre kvalitet i

till Rehnbergs (2012) åsikt att Big4-företag ofta ökar redovisningskvaliteten. 4 jun 2020 Har IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten?


Vägförening regler
spedition wiki

Fأ–RVALTNINGSHأ–GSKOLAN redovisningsomrأ¥de Haraldsson

Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där Forskning inom området redovisningskvalitet inom banksektorn som uppsatsen kommer att fokusera på, bedrivs i huvudsak med stöd och metod baserat på engelska begrepp varpå dessa återfinns i uppsatsen. Här följer en beskrivning av de begrepp som används i studien. Gross charge-offs Gross charge-offs är den faktiska kreditförlusten. IFRS Uppsatsen avser att besvara hur en frikoppling mellan redovisning och beskattning kommer att påverka kvaliteten i årsredovisningar. Uppsatsen har arbetats fram genom ett hermeneutiskt förhållningssätt där vi har samlat in teoretiskt material genom litteratur, tidigare utredningar samt artiklar.