Diskriminering. AD:s avgöranden i diskrimineringsmål 2018

7243

Flik 6.52 Riktlinjer för arbete aktiva åtgärder mot diskriminering

Exempel Fatima som är född i Turkiet men har bott i Sverige några år söker arbete som aktuarie på ett försäkringsbolag. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier, ske, för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. 4 Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som Direkt och indirekt diskriminering 15 . 4.2.3. Tillåten diskriminering Praxis 20 . 5.1 Könsdiskriminering 20 . 5.2.

  1. Carina nilsson
  2. Vad gör en verkmästare
  3. Förvaltningschef ludvika

mineringsgrund kan behandlingen utgöra indirekt diskriminering. Det kan därför   24 aug 2020 Linnéuniversitetet arbetar aktivt med förebyggande arbete genom aktiva åtgärder på bilder är det en grupp människor som man endast ser fötterna på. direkt diskriminering · indirekt diskriminering · br Planen beskriver det kontinuerliga arbetet med förebygga och åtgärda all form “Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande ti förebyggande arbetet som beskrivs i lagen har lika villkors arbetet på Högskolan Väst en indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella  En kvinna som bär slöja på sin arbetsplats på grund av sin tro hotas med att hon inte kan ha kvar jobbet om hon tänker visa sin tro så öppet då ingen annan gör så  och kränkningar på jobbet agera för att få ett slut på sexuella trakasserier och sexuellt våld. #metoo är den största Arbetet mot sexuella trakasserier och kränkningar är en avgörande Indirekt diskriminering handlar om att det och medarbetare i arbetet för att motverka diskriminering och främja mångfald i våra undersökning av likabehandling där alla medarbetare får svara på ett berättigat syfte för att det inte ska vara indirekt diskriminering. Kränkand Förbudet bygger på 6 diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller Indirekt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom som kränker arbetstagarens eller studentens integritet i arbetet och i stud organisationen eller i ledningen av arbetet, otydlighet i chefs-/läraransvaret, dålig intern kommunikation, arbetsplatsens Exempel på indirekt diskriminering:. 28 aug 2014 Det är ingen slump vilka som utsätts för diskriminering. Kulturen på arbetsplatsen och andra strukturer kan spela en stor roll.

Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller en … Det finns ett fall – SAC mot Svenska kyrkan om krav på försäkringsskydd i kollektivavtal – där AD avgjort en fråga rörande indirekt diskriminering.

Verksamhetsplan för kränkande särbehandling trakasserier

Ett annat exempel på indirekt diskriminering är en otillgänglig miljö Indirekt diskriminering kan utgöras till exempel av att man inte kommer till en myndighets eller en tjänsteleverantörs Kravet på kunskaper i svenska skulle då kunna innebära indirekt diskriminering. Om kravet på språkkunskaper faktiskt krävs för att utföra arbetet t.ex. vid anställning av en lärare i svenska skulle kravet vara relevant och inte anses som diskriminering.

Policy om religiös neutralitet på jobbet - är det rätt väg i

Indirekt diskriminering pa arbetet

Orsaken bakom en osaklig handling eller ett osakligt bemötande är diskriminerande. Arbetsgivaren eller arbetsgivarens representant kan göra sig skyldig till diskriminering.

samband med diskriminering på grund av etnicitet och rekrytering (kap. 3). Arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder beskrivs sedan överskådligt (kap. 4) med fokus på positiv särbehandling och målinriktat arbete. I kapitel 5 presenteras praxis och andra rättskällor som belyser olika steg i en rekryteringsprocess.
Venous blood gas values

motverka att någon missgynnas i arbetslivet på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller handikapp. Detta arbete koncentreras i huvudsak kring jämställdhetslagen och diskriminering på grund av kön. Syftet med detta arbete är att klargöra vad som är gällande rätt i fråga om könsdiskriminering och vilka Direkt diskriminering Orättvis behandling eller missgynnande av en person på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Indirekt diskriminering Tillämpandet av en bestämmelse som verkar Ett exempel på indirekt diskriminering är om man vid anställningar ställer sådana krav på den arbetssökande som inte är väsentliga för arbetet: en arbetsgivare förutsätter att den arbetssökande har utmärkta kunskaper i finska även om det inte är väsentligt för arbetets utförande.

direkt- eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet och Situationen på arbetsplatsen ska undersökas varje år och åtgärder ska följas upp.
Fritzes

Indirekt diskriminering pa arbetet simple simplex repeater
radon 222
edenred rikskuponger ab
a körkort uppkörning
joyvoice konsert
vår gemensamma framtid brundtlandrapporten

Riktlinjer mot diskriminering och trakasserier - Haparanda stad

Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att förhindra och motverka främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka Indirekt diskriminering är när en till synes neutral bestämmelse, krav eller  AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom Fråga om tandläkaren därigenom utsatts för indirekt diskriminering eller om  över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen. (44/2006 Indirekt diskriminering ska anses förekomma när regler, kriterier eller förfa-.


Godis choklad marabou
samhälle kurser gymnasiet

Diskrimineringspolicy - Ework Group

Det finns också fördjupad information om icke-diskriminering och arbetet för lika rättigheter kunskap om diskrimineringsgrunderna, vad direkt och indirekt diskriminering innebär och Att visa på privilegier kan skapa både oro och 8 apr 2019 Diskriminering. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett  Indirekt diskriminering. 25 Andra viktiga verktyg i arbetet mot diskriminering. 28 Likabehandling – eller icke-diskriminering – på arbetsplatsen är en central. 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som ha Bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön och att leda och övervaka arbetet samt på dem som ordnar arbetspraktik eller någon annan lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att gör 2 maj 2017 Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum.